top of page

CENÍK

Rodinné centrum Snopík s.r.o.

Ceník je platný od 1.5.2024

Provozní doba: Po-Pá 7:00-17:00 hodin

Krtečci

15m - 2,5 roku

Polodenní
7.00 - 12.00
nebo
12.00 - 17.00

Celodenní
7.00 -17.00

Jednorázové hlídání

2x týdně

3x týdně

4x týdně

5x týdně

4 300 Kč / měsíc

5 900 Kč / měsíc

7 700 Kč / měsíc

8 950 Kč / měsíc

6 300 Kč / měsíc

8 500 Kč / měsíc

10 400 Kč / měsíc

11 950 Kč / měsíc

180 Kč / Hod

Polodenní
7.00- 12.00
nebo
12.00 - 17.30

Opičky

2,5 - 4 roky

Polodenní
7.00 - 12.00
nebo
12.00 - 17.00

Celodenní
7.00 -17.00

Jednorázové hlídání

2x týdně

3x týdně

4x týdně

5x týdně

3 850 Kč / měsíc

5 400 Kč / měsíc

7 100 Kč / měsíc

8 450 Kč / měsíc

5 700 Kč / měsíc

7 950 Kč / měsíc

9 700 Kč / měsíc

10 950 Kč / měsíc

150 Kč / Hod

Sourozenec má 10 % slevu z ceny školkovného!

Nabízíme ZDARMA půl dne na vyzkoušení ve Snopíkovi!

Ceník je nastaven takto: 1 měsíc = 4 týdny = 20 pracovních dní. V případě většího počtu pracovních dní v měsíci, může být školkovné upraveno.

Celodenní stravné 95,- Kč/den (2x svačinka + oběd) - není v ceně školkovného

Polodenní stravné 75,- Kč/den (1x svačinka + oběd) - není v ceně školkovného

Zajištění pitného režimu po celý den zdarma!

Důležitá upozornění:


V případě prodlení platby garantujeme místo pro dítě pouze následujících 5 dní.
Platba za nevyčerpané dny se nevrací, dítě si docházku může nahradit do konce aktuálního měsíce. Případná dlouhodobější nepřítomnost z důvodu nemoci bude řešena individuálně. Je možné si nahradit dva zameškané dny v měsíci! 

 

Stravné se vrací pouze za omluvené dny.
Pro rezervaci místa s více než měsíčním předstihem je potřeba uhradit rezervační poplatek ve výši 2.000,- Kč, který bude odečten od první platby školkovného. V případě, že dítě nenastoupí, rezervační poplatek propadá.

Veškeré platby provádějte na účet 107-6329340227/0100. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte (bez lomítka). 

Žádáme o uhrazení platby školkovného do 22. dne měsíce předcházejícího měsíci docházky.

Ukončení docházky je nutné nahlásit písemně emailem minimálně 1 měsíc předem! V případě ukončení docházky ze strany rodiče se školkovné nevrací.

Přednost mají děti s pravidelnou denní docházkou.

Ceny mohou být upravovány v závislosti na inflaci nebo zvýšení cen energií.

bottom of page