PROGRAM MĚSÍCE

Program na květen 2021

Téma měsíce: Učíme se o počasí

KRTEČCI:

 • Ukazujeme si různé druhy počasí,

 • ukazujeme si déšť, sníh, blesky,...

 • učíme se, jak vypadá mráček, sluníčko,

 • malujeme duhu, mráček, sluníčko,

 • sportujeme v přírodě,

 • procvičujeme hrubou a jemnou motoriku,

 • cvičíme a tančíme za pomoci říkanek a písniček,

 • hrajeme si a čteme si pohádky na dané téma,

 • hrajeme hry o počasí, házíme kostkou o počasí.

OPIČKY:

 • Učíme se o počasí,

 • seznamujeme se s různými druhy počasí,

 • poznáváme déšť, sníh, blesky,

 • poznáváme, jak naše tělo reaguje na chlad,

 • učíme se o sluníčku, učíme se, jak vypadá mráček,

 • ukazujeme si blesk,

 • učíme se, kdy vzniká duha,

 • malujeme duhu, mráček, sluníčko

 • učíme se roční období

 • učíme se lidové pranostiky na téma počasí,

 • hrajeme hry na dané téma,

 • procvičujeme hrubou a jemnou motoriku,

 • učíme se básničky/písničky na dané téma

 • kreslíme si, tvoříme na dané téma,

 • hrajeme hry o počasí, házíme kostkou o počasí.