PROGRAM MĚSÍCE

Program na listopad 2020

Téma měsíce: Podzim, poznáváme barvy a tvary

KRTEČCI:

 • Ukazujeme si barvy,

 • seznamujeme se s různými tvary,

 • poznáváme shodné tvary a barvy,

 • zdokonalujeme jemnou motoriku,

 • manipulujeme s prsty,

 • hledáme stejné tvary listů,

 • třídíme podle barev, velikost, atd.,

 • mícháme barvy,

 • povídáme si o podzimu

 • střídáme se, spolupracujeme,

 • procvičujeme hrubou a jemnou motoriku,

 • cvičíme a tančíme za pomoci říkanek a písniček,

 • hrajeme si a čteme si pohádky o podzimu,

 • kreslíme si, tvoříme na dané téma.

OPIČKY:

 • Učíme se barvy,

 • seznamujeme se z různými tvary,

 • poznáváme shodné tvary a barvy,

 • manipulujeme s prsty,

 • hledáme stejné tvary listů,

 • třídíme podle barev, velikostí, atd.,

 • mícháme barvy,

 • povídáme si o podzimu,

 • vyrábíme draka,

 • pouštíme draka,

 • střídáme se, spolupracujeme,

 • cvičíme a tančíme za pomoci říkanek a písniček,

 • hrajeme hry na dané téma,

 • procvičujeme hrubou a jemnou motoriku,

 • učíme se básničky/písničky o podzimu,

 • kreslíme si, tvoříme na dané téma.

ALL RIGHTS RESERVED