PROGRAM MĚSÍCE

Program na červenec a srpen 2020

Téma měsíce: Zábava a hry venku

KRTEČCI:

 • Letní olympiáda,

 • trávíme prázdniny aktivně venku,

 • učíme se házet,

 • hrajeme kolektivní hry,

 • dovádíme na písku,

 • procházíme se v přírodě,

 • hrajeme míčové hry,

 • skáčeme v pytli,

 • běháme na čas,

 • skáčeme do dálky,

 • procvičujeme hrubou a jemnou motoriku,

 • cvičíme a tančíme za pomoci říkanek a písniček,

 • hrajeme si a čteme si pohádky na dané téma,

 • kreslíme si, tvoříme na dané téma.

OPIČKY:

 • Letní olympiáda,

 • trávíme prázdniny aktivně venku,

 • učíme se házet,

 • učíme se prostorové orientaci,

 • hrajeme kolektivní hry,

 • rozlišujeme levou a pravou stranu,

 • dovádíme na písku,

 • procházíme se v přírodě, pojmenováváme rostlinky,

 • hrajeme míčové hry,

 • skáčeme v pytli,

 • běháme na čas,

 • cvičíme a tančíme za pomoci říkanek a písniček,

 • hrajeme hry na dané téma,

 • procvičujeme hrubou a jemnou motoriku,

 • učíme se básničky/písničky na dané téma,

 • kreslíme si, tvoříme na dané téma.

ALL RIGHTS RESERVED