top of page

PROGRAM RC SNOPÍK

PROGRAM KRTEČCI (15 měsíců - 2,5 roku)

Program pro nemluvňata a batolata se snažíme přizpůsobit věku dítěte. Od narození do 3 let Vaše děťátko roste a vyvíjí se nejrychleji a je potřeba, aby se rozvíjelo po všech stránkách. Zaměřujeme se tedy na:

  • Motorický vývoj - a to jak jemné motoriky, tak motoriky celého těla.

  • Rozumový vývoj – schopnost myslet a řešit problémy

  • Psychologický vývoj – objevování a uvědomování si vlastní identity

  • Sociální vývoj – působení na své okolí a působení okolí na něj/ni

  • Emoční vývoj – vyjadřování emocí

  • Komunikační vývoj – dovednosti pro porozumění a vyjadřování se

Držíme se zásady, že dítě se nejlépe učí hrou a učení má být vždy zábavou. Ke hře a rozvoji používáme nejrůznějších pomůcek. Od míčků, přes žíněnky, až po složitější stavebnice. Velmi často s dětmi tvoříme. Klademe důraz na individualitu každého dítěte a přistupujeme k němu s respektem. Vyzdvihujeme jeho kladné stránky. Jsme pro dítě rádci a partnery. Projevujeme maximální vstřícnost a trpělivost.

Měsíční tematický program pro Krtečky je obdobný jako u Opiček, náročnost je přizpůsobena jejich věku.

 

PROGRAM OPIČKY (2,5 - 4 roky)


Individuální přístup, všestranný a harmonický rozvoj, svoboda, trpělivost, maximální vstřícnost, otevřenost a respekt. To jsou naše hlavní zásady a podle těchto zásad probíhá náš veškerý program. Každý měsíc se zabýváme jiným zábavně-vzdělávacím programem dle aktuálního tématu. Program přizpůsobujeme taktéž ročnímu období a zaměřujeme na jednotlivé oblasti vývoje.

Září – Vítáme Vás ve školce

Seznamujeme se s prostředím školky, učíme se správně používat pomůcky, seznamujeme se s pravidly školky, učíme se jména ostatních dětí a poznáváme zvláštnosti každého dítěte, učíme se návyky správného chování, učíme se pěknému chování k ostatním, dáváme najevo své pocity, učíme se význam tajemství, učíme se dělit s ostatními dětmi, střídáme se, spolupracujeme, tvoříme na dané téma, učíme se říkanky a písničky na dané téma.

Říjen – Poznáváme naše smysly

Seznamujeme se se základními pěti smysly, učíme se funkcí očí, rozumíme zvukům, pronikáme do tajů čichu, ochutnáváme nové věci, seznamujeme se s hmatem, vnímáme zrakem, rozvíjíme sluchové dovednosti, uplatňujeme našich pět smyslů venku, učíme se vystřihovat, kreslit, cvičíme a učíme se prostorovou orientaci, tvoříme na dané téma, učíme se říkanky a písničky na dané téma.

Listopad – Poznáváme barvy a tvary

Učíme se barvy, seznamujeme se s různými tvary, poznáváme shodné barvy a tvary, zdokonalujeme jemnou motoriku, manipulujeme s prsty, hledáme stejné tvary listů, třídíme je podle barev, velikostí, atd., tvoříme na dané téma, učíme se říkanky a písničky na dané téma.

Prosinec – Čert a Mikuláš, Těšíme se na Vánoce

Vítáme čerta a Mikuláše, seznamujeme se s vánočními tradicemi, píšeme Ježíškovi, probouzíme v dětech tvořivost a fantazii, zdobíme si školku, pečeme vánoční cukroví, tvoříme na dané téma, zpíváme vánoční koledy.

Leden – Zimní hry

Stavíme sněhuláka, dovádíme ve sněhu, pozorujeme zblízka vločku, povídáme si o zimních sportech, povídáme si o horách, učíme se bezpečnosti na sněhu a při provozování zimních sportů, bobujeme a sáňkujeme, zkoušíme počítat do deseti, tvoříme na dané téma, učíme se říkanky a písničky na dané téma.

Únor – Co ze mě dělá člověka

Uvědomujeme si, že jsme lidé, učíme se důležitost rodiny, slovně se vyjadřujeme, chápeme funkci mozku, zkoumáme pohybové možnosti našeho těla, seznamujeme se s pokožkou, poznáváme naši sílu ve svalech, chápeme důležitost srdce a dalších orgánů, voláme pana doktora, učíme se tvar lidského těla, tvoříme na dané téma, učíme se říkanky a písničky na dané téma.

Březen – Vítáme jaro, těšíme se na Velikonoce

Pozorujeme barvy jara, učíme se názvy rostlinek, učíme se barvy, připravujeme se na Velikonoce, barvíme vajíčka, kreslíme zajíčky, zdobíme pomlázky, učíme se říkanky a písničky na dané téma. 

Duben – Zkoumáme svět zvířátek

Seznámíme se s různými druhy zvířátek, povídáme si o našich domácích zvířátkách, učíme se, jak se zvířátka starají o svá mláďátka, seznamujeme se se slony, hrochy, žábami, vlky, orly, papoušky, atd., učíme se o ohrožených zvířatech, o různých životních prostředích, ve kterých zvířata žijí, tvoříme na dané téma, učíme se říkanky a písničky na dané téma.

Květen – Učíme se o počasí

Učíme se o počasí, seznamujeme se s různými druhy počasí, poznáváme déšť, učíme se, jak vzniká sníh, poznáváme, jak naše tělo reaguje na chlad, zkoumáme složení mraků, uvědomujeme si, že ve dne je tepleji a v noci chladněji, učíme se roční období, tvoříme na dané téma, učíme se lidové pranostiky na téma počasí.

Červen – Cestujeme různými prostředky

Seznamujeme se s různými způsoby dopravy, učíme se dopravní výchově a pravidlům dopravy, seznamujeme se s dopravou na kole, v autě, v autobuse, ve vlaku, v metru, v tramvaji, na lodi, v letadle, v ponorce, v balonu, v kosmické raketě, na zvířatech, voláme hasiče, policii, záchranku - učíme se o chování v krizových situacích, tvoříme na dané téma, učíme se říkanky a písničky na dané téma.

Červenec, Srpen – Zábava a hry venku

Trávíme prázdniny aktivně venku, učíme se házet, učíme se prostorové orientaci, hrajeme kolektivní hry, rozlišujeme pravou a levou stranu, dovádíme na písku, procházíme se v přírodě, učíme se názvy rostlin, opakujeme si vše naučené.

bottom of page